Om aktiva skoltransporter?

Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter – helt enkelt att gå eller cykla till och från skolan. På den här sidan läser du mer om vad Aktiva skoltransporter är, hur skolprojektet genomförs, samt varför det helt enkelt är så himla bra.

Problemet – och lösningen

Barn rör sig allt mindre i vardagen och det är dåligt för deras hälsa. Förut cyklade och gick barnen till skolan. Idag blir de skjutsade i allt större utsträckning. Vi är inte mot bil, utan snarare för mer rörelse. Att motivera de barn som kan och vill cykla eller gå till skolan är kanske det enklaste sättet att snabbt skapa mer vardagsrörelse, vilket främjar barns livslånga hälsa. Vår forskning och våra erfarenheter har dessutom visat att det finns många fler starka fördelar och vinster när projektet knyts an till och äger rum i skolan och genomförs av pedagoger tillsammans med elever.

Vad är Aktiva skoltransporter?

Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar hälsosamma och aktiva skoltransporter. Vi vill helt enkelt få fler barn att gå eller cykla till och från skolan för att röra sig mer i vardagen. För att lyckas med vårt mål har vi utvecklat ett utmanande och medskapande skolprojekt som genomförs av pedagoger och vävs in i skolämnen och skoldagen. Projektet har sedan 2016 drivits och utformats av forskare vid Luleå tekniska universitet. Det har gjorts i nära samarbete med skolor och pedagoger i Luleå och Norrbotten, som dels har genomfört projektet i skolan och dels har bidragit till att utveckla det vidare. Skolprojektet blir en gemensam insats och utmaning för barngruppen, som på ett smart sätt integreras i skoldagen och skolans ämnen och berikar elevernas lärande. Skolprojektet är något som framförallt skolelever och pedagoger men även föräldrar tar sig an tillsammans. För oss har det varit viktigt att föräldrar känner att projektet är tryggt, att barnen tycker att det är roligt och att pedagogerna och kommunerna känner att det är enkelt och inte krångligt. Därför har tryggt, roligt och enkelt fått bli projektets kärnvärden. TRE, helt enkelt.

Varför Aktiva skoltransporter?

Aktiva skoltransporter ökar barnens vardagsrörelse på ett sätt som blir naturligt för dem. Att dagligen vara fysiskt aktiv medför goda hälsoeffekter för bland annat barnens muskler, skelett och hjärta. Aktiva skoltransporter har även visat sig kunna bidra till förbättrad inlärning och förbättrade studieresultat, stärkt kompisskap i grannskapet och sammanhållning i klassrummet, ökad självständighet och personlig utveckling, och dessutom en känsla av stolthet hos barnen över att både klara av att ta sig själva, men också över att ha bidragit till en bättre miljö. Projektet kan dessutom bidra till att öka trafiksäkerheten i området och minska utsläppen i luften. Du kan läsa mer om projektets dokumenterade styrkor och fördelar på sidan Om forskningen.

Hur genomförs Aktiva skoltransporter?

Skolprojektet har genomförts i årskurs två och årskurs fem. I årskurs fem kan projektet äga rum på vintern.

  • Själva skolprojektet handlar i stora drag om att cykla eller gå till och från skolan i förslagsvis fyra sammanhängande veckor.
  • Under projektets gång mäter och räknar pedagogen och barngruppen hur långt barnen tillsammans har cyklat eller gått, eller hur många aktiva skolresor de tillsammans har gjort. En del klasser har exempelvis mätt ut hur långt de kommit ut i världen från sin hemort när alla resor räknas samman.
  • Varje vecka utför eleverna också ”spelifierande”, motiverande och lärorika uppdrag som exempelvis kan handla om miljö, hälsa och trafiksäkerhet, men uppdragen kan också vara direkt kopplade till och vävas in direkt i ämnen som svenska, matematik och engelska.
  • Pedagoger har också låtit eleverna vara delaktiga i att utforma belöningar eller mål i projektet.

Vi föreslår – ni har frihet

Vi har i samarbete med elever och pedagoger bland annat utformat ett tydligt projektupplägg i sju steg, med förslag på exempelvis uppdrag och pedagogiska ämnesinslag. Det har vi gjort för att så många som möjligt ska känna att de kan och vill genomföra projektet. Här har du som pedagog dock frihet att tillsammans med eleverna anpassa, forma och vidare utveckla projektet som ni vill. Endast fantasin sätter gränser! Vi föreslår – ni har frihet. På sidan pedagogiskt material hittar du allt material som har utvecklats under projektets gång och som kan vägleda och inspirera.

Medskapande och spelifiering är grundstenar

Att lösa gemensamma uppdrag, kanske hitta på egna uppdrag, samt att tillsammans räkna hur långt barngruppen sammanlagt har rest, är viktiga inslag och exempel på spelifierande och medskapande – även känt som empowerment och gamification. Empowerment och gamification skapar engagemang, motivation och drivkraft hos eleverna. Elevernas delaktighet och medskapande genomsyrar hela projektet. Ju fler barn, föräldrar, pedagoger och forskare som är involverade och engagerade i projektet, desto bättre blir det. Du kan läsa mer om betydelsen av empowerment och gamification för projektet på sidan Om forskningen.

Kontakt: 
Anna-Karin Lindqvist
[email protected]
072-5390660

Anmäl dig till
vårt nyhetsbrev här