Välkommen till Aktiva skoltransporter, ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns mest naturliga möjlighet till vardagsrörelse – att cykla eller gå till och från skolan!

Vad är Aktiva skoltransporter?

Den här hemsidan vänder sig till er kommuner, skolor och pedagoger som vill veta mer om projektet, men också till partners och andra intressenter. Läs mer om vad Aktiva skoltransporter är, få en idé om hur projektet kan genomföras och varför det är så bra på så många sätt. På denna hemsida får du tillgång till en del av det pedagogiska material som har utvecklats under projektets gång och du kan även läsa mer om den omfattande forskningen som ligger till grund. Just nu kan vi inte ta in fler partners men om du/ni är intresserade vill vi väldigt gärna få kontakt med er, så anmäl er till vårt nyhetsbrev. Där kommer information att spridas direkt när vi kan göra mer material tillgängligt för fler. Nu kör vi! Eller går och cyklar alltså.

Inspireras av pedagogiskt material

Vi har samlat delar av det material som har utvecklats under projektets gång och aktivering. Här kan ni som kommuner, skolor och pedagoger både inspireras och skapa er en bild av projektet, från första pedaltramp till sista steg. Materialet kommer med tiden att utvecklas och digitaliseras vidare.

Vill du läsa mer om forskningen?
Det gör du här på den här sidan.

Kontakt: 
Anna-Karin Lindqvist
[email protected]
072-5390660

Anmäl dig till
vårt nyhetsbrev här