Fysiskt överbeskydd kan ge sämre hälsa

Forskning.se har skrivit en artikel om att föräldrar inte ska curla sina barn där Anna-Karin Lindqvist berättar om vår forskning och hur barns fria mobilitet påverkar mängden aktiva transporter.

Läs mer här: https://www.forskning.se/2024/06/03/darfor-ska-du-inte-overbeskydda-dina-barn/