LF Norrbotten sprider kunskap om Aktiva skoltransporter

LF Norrbotten som är en av parterna i projektet sprider nu under hösten information om projektet till länets förskolor. I kombination med en folder som skickas ut till föräldrar delas även en reflexväst ut.