Projektet gästar konferensen: Barn, liv och trafik i Göteborg den 6:e mars

Vi kommer att presentera vår forskning: Aktiva skoltransporter 2.0 – hur barnkonsekvensanalys och den nya nationella rekommendationen får fler barn i rörelse

Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor fysioterapi Luleå tekniska universitet

Läs mer här: https://vast.ntf.se/pagaende-projekt-och-uppdrag/barn-liv-och-trafik/