Stort ekonomiskt stöd till Aktiva skoltransporter

Projektet Aktiva skoltransporter – SICTA 2.0 har tilldelats 15,8 miljoner kronor i stöd från Utmaningsdriven innovation steg 2 Vinnova. Stödet ska nu användas till att utveckla innovationen vidare samt göra det skolbaserade projektet tillgängligt för Sveriges alla skolor att genomföra. Målet är att öka barns användning av aktiva skoltransporter, från dagens 52 procent till minst 80 procent.