Stort ekonomiskt stöd till Aktiva skoltransporter

Projektet Aktiva skoltransporter – SICTA 2.0 har tilldelats 15,8 miljoner kronor i stöd från Utmaningsdriven innovation steg 2 Vinnova. Stödet ska nu användas till att utveckla innovationen vidare samt göra det skolbaserade projektet tillgängligt för Sveriges alla skolor att genomföra. Målet är att öka barns användning av aktiva skoltransporter, från dagens 52 procent till minst 80 procent.

– Forskning visar att barn rör sig alldeles för lite idag. Genom att barnen går och cyklar till skolan kan vanor av daglig aktivitet skapas. Aktiva skoltransporter påverkar bland annat barnens hälsa och lärande, men också trafiksäkerheten och miljön. Dessutom påverkar projektet antalet bilar kring skolområdet vilket idag är ett problem på många håll, säger Anna-Karin Lindqvist, lektor och projektledare.

Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat projekt som främjar barns mest naturliga möjlighet till vardagsrörelse – att cykla eller gå till och från skolan. Själva forskningsprojektet skapades 2015 av Anna-Karin Lindqvist, lektor, och Stina Rutberg, biträdande professor – båda inom ämnet fysioterapi. SICTA står för Sustainable Innovation for Children Transporting Actively 2.0.

Aktiva skoltransporter görs tillgängligt för alla skolor
Forskningsanslaget ska nu användas till att vidareutveckla, digitalisera och konceptualisera det skolbaserade projekt som innovationen har utmynnat i. Tanken och målet är att alla Sveriges kommuner och skolor ska kunna ta del av och genomföra Aktiva skoltransporter på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Projektet har redan genomförts på skolor i Luleå och några platser till i Norrbotten med stor framgång och bra utfall.

Vinnovas motivering

I motiveringen till beslutet skriver Vínnova bland annat att ”Ansökan beskriver ett projekt inom ett viktigt område som avser att vidareutveckla och testa en digital skolbaserad lösning som kan öka andelen aktiva skoltransporter bland svenska barn från dagens 52% till 80%.

– Vi är otroligt glada och nöjda! Det krävs mycket för att få ta del av de här medlen. Detta anslag ger oss möjlighet att påverka och göra världen lite bättre för dagens barn och ungdomar, säger Stina Rutberg, biträdande professor.

Många aktörer ger styrka

Projektet leds av Luleå tekniska universitet. Tillsammans med 16 starka samarbetspartners och aktörer från offentlig sektor, näringsliv, akademi, och myndigheter är målet att öka användningen av barns aktiva skoltransporter från dagens 52 procent till minst 80 procent.

Ta del av en längre artikel här:
https://www.ltu.se/research/subjects/fysioterapi/Forskningsprojekt/Stort-forskningsanslag-till-Aktiva-skoltransporter-1.199907