DN Debatt. ”Sluta skjutsa barnen till skolan – hälsa går före rädsla”

Våra barn blir alltmer stillasittande, vilket får livslånga konsekvenser. En av de enklaste lösningarna står föräldrar i vägen för – på grund av rädsla. Föräldrarnas välvilja är i själva verket ett tydligt hot mot barnens hälsa, både i trafiken och genom livet. Sverige behöver en ny nationell rekommendation för aktiva skolresor, skriver åtta forskare och organisationer. Läs mer här: https://www.dn.se/debatt/sluta-skjutsa-barnen-till-skolan-halsa-gar-fore-radsla/