Välkommen på webbinarium ”Barnets bästa i fokus – nationell rekommendation för barns aktiva resor till och från skolan”

Är du intresserad av barns hälsa, trafiksäkerhet, miljöfrågor och barnrättsfrågor? Delta på ett webbinarium där forskare presenterar en ny nationell rekommendation om hur barn bäst tar sig till skolan.

Barn och unga i Sverige rör på sig för lite och aktiva resor till och från skolan är ett effektivt sätt att öka den fysiska aktiviteten.

För att stödja detta har forskare tagit fram en rekommendation riktad till barn, vårdnadshavare samt samhällsaktörer som skolor, väghållare, trafik och samhällsplanerare. Arbetet har letts av Luleå tekniska universitet i samverkan med experter från relevanta områden och med starkt inflytande från barn och föräldrars erfarenheter.

Webinarium

Presentation och diskussion den 21/2 12.30-13.30 i https://ltu-se.zoom.us/j/stin66287792234

Evenemanget är kostnadsfritt och det krävs ingen anmälan.

Program

Presentation av rekommendationen och barnkonsekvensanalysen, barns erfarenheter och paneldebatt med experter från områden som hälsa, trafiksäkerhet och miljö.

Länk till barnkonsekvensanalysen

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-95345