Fler beviljade medel till projektet

Under hösten har vi haft glädjen att få tre ansökningar om medel beviljade i projektet.

Forte har beviljat forteprojekt ”Effektutvärdering av den skolbaserade interventionen Sustainable Innovation for children trasporting actively (SICTA)” Projektet pågår mellan 2024-2026 och kommer att utvärdera effekten av vår innovation. Högskolan Dalarna är koordinator för projektet.

Vinnova har beviljat medel inom utlysningen Människocentrerad mobilitet – framtidens mobilitetssystem med utgångspunkt i mäskligt beteende och individuella behov mobilitet, projektet: ”SICTA framåt: beteendedesign i barns mobilitetsmiljöer”. Projektet pågår ett år mellan okt 2023- sept 2024 och kommer att öka kunskapen om beteende design och co-creation med barn för att öka barns fysiska aktivitet. LTU är koordinator för projektet.

Erasmus + har beviljat medel för projektet. BRIDGE Building Resilient compulsory schools through an IntegrateD and EmpowerinG approach to wEll-being. Projektet pågår mellan 2023-2026. Projektet syftar till att öka välmående i skolan och aktiva skoltransporter är en del av detta. Luleå kommun är koordinator för projektet.