Nytt regeringsuppdrag för Trafikverket

Trafikverket har från regeringen fått i uppdrag att driva samverkan kring förutsättningar för aktiva transporter: ”Trafikverket ska samverka med relevanta aktörer kring förutsättningarna för aktiva transporter. Trafikverkets roll i samverkansarbetet är att genom vägledningar och exempel stödja motsvarande arbete i regioner och kommuner.”  Det här var ett av de önskemål vi framförde när vi besökte Socialdepartementet och vi tror att detta kan vara en viktig pusselbit för att göra verklig skillnad i frågan. Vi ser fram emot fortsatt samverkan med Trafikverket!  Vill man ta del av hela regleringsbrevet finns det på:

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/Index?rbId=23928#:~:text=vid%20dessa%20uppst%C3%A4llningsplatser.-,5.,arbete%20i%20regioner%20och%20kommuner.