Forskningskonferens SICTA

29-30/8 arrangerade vi en konferens med forskare och doktorander från flera institutioner på LTU, Dalarnas högskola, Göteborgs universitet och VTI.

Under konferensen avhandlades både det aktuella forskningsläget och planer för kommande forskning inom området.