Så får lärarna barnen att gå eller cykla till skolan – artikel i Fritidspedagogik (Lärarförbundet)

En artikel i serien om RÖRELSERASET: Plocka skräp och samla kilo­meter – roliga uppdrag på vägen till skolan fick eleverna i Luleå att gå och cykla. Forskaren Anna-Karin Lindqvist leder projektet.

Se artikel: https://www.lararen.se/fritidspedagogik/annat/sa-far-lararna-barnen-att-ga-eller-cykla-till-skolan