Hanna Forsberg disputerar 23 februari med avhandlingen ”Aktiv skoltransport – Förståelse för föräldrars beslutsfattande”

Välkommen att närvara på hennes disputation på plats eller digitalt.

https://www.ltu.se/aktuellt/kalender/event/2024-01-19-disputation-i-fysioterapi—hanna-forsberg