Parkera bilen och utforska alternativen – en pod skapad av Vinnova kring vårt projekt

För att nå klimatmålen för transportsektorn räcker det inte med tekniska lösningar som elektrifiering och förnybara bränslen. Vi behöver också förändra våra beteenden för att resandet ska bli hållbart. Hur ska det gå till?

Poden finns att lyssna på i alla vanliga poddspelare och ligger även på Vinnovas webbplats: Parkera bilen och utforska alternativen | Vinnova

Hör ett samtal mellan Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor vid 2030-sekretariatet, och Sara Hugosson, Vinnova.

Vi möter också Anna-Karin Lindqvist som leder projektet Aktiva skoltransporter.

Samtalet leds av Daniel Holmberg, Vinnova