Regeringens kommitté för ökad fysisk aktivitet lyfter fram aktiva skoltransporter som ett gott exempel

Regeringens satsning för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet lyfter fram projektet aktiva skoltransporter som ett gott exempel. Se Anna-Karin Lindqvist korta presentation nedan