SICTA 2.0 anordnar en internationell konferens ACTIWE med deltagare från USA, Spanien, Finland och Sverige

Den 10/2-2021 anordnar SICTA 2.0 konferansen The International conference on Active Commuting and Technology Interventions Within Environment ”ACTIWE” kring ämnet aktiva transporter, barn, gamification och interventioner i skolan. De 18 presentatörerna kommer från University of Texas, Austin USA; University of Granada, Spain; LIKES, Finland; Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet, Sverige

Länk till inbjudan https://www.ltu.se/cms_fs/1.205484!/file/ACTIWE%20invitation.pdf