Webinarium 3:e oktober kl 12.15 ”Tänk inte på vad som kan hända – tänk på barnen”

Välkommen att lyssna på ett webinarium under Vinnovas innovationsvecka den 3 oktober 2023 12.15-13.00. Där kommer erfarenheter från arbetet med att skapa och sprida en nationell rekommendation gällande barns aktiva resor och hur en barnkonsekvensanalys kan ge nya perspektiv presenteras. Forskare från Luleå tekniska universitet och representant från Generation Pep delar med sig av den kunskap som det Vinnova finansierade projektet genererat.

Många beteenden skapas under ungdomsåren och följer med individen upp i vuxen ålder. När det gäller fysisk aktivitet så är det endast 13 procent av pojkarna och nio procent av flickorna i nian som når rekommendationen på 60 minuters daglig fysisk aktivitet. För att öka chansen att nå målen i Agenda 2030 krävs insatser som adresserar flera mål på en gång och då är vardaglig fysisk aktivitet i form av aktiva resor som att gå och cykla till skolan högintressant.

Länk till webinariet https://innovationsveckan.nu/program/tank-inte-pa-vad-som-kan-handa-tank-pa-barnen/