Fysiskt överbeskydd kan ge sämre hälsa

Forskning.se har skrivit en artikel om att föräldrar inte ska curla sina barn där Anna-Karin Lindqvist berättar om vår forskning och hur barns fria mobilitet påverkar mängden aktiva transporter. Läs mer här: https://www.forskning.se/2024/06/03/darfor-ska-du-inte-overbeskydda-dina-barn/

Seminarium: Hur vi får barn och unga att röra på sig mer?

Endast vart femte barn i Sverige når rekommendationerna för fysisk aktivitet. Samtidigt ökar stillasittandet, vilket ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa. Torsdag den 11 april bjuder Hjärt-Lungfonden och Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, in till ett seminarium om hur vi kan få barn och unga att röra sig mer i vardagen. Bland deltagarna finns […]

Projektet gästar konferensen: Barn, liv och trafik i Göteborg den 6:e mars

Vi kommer att presentera vår forskning: Aktiva skoltransporter 2.0 – hur barnkonsekvensanalys och den nya nationella rekommendationen får fler barn i rörelse Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor fysioterapi Luleå tekniska universitet Läs mer här: https://vast.ntf.se/pagaende-projekt-och-uppdrag/barn-liv-och-trafik/

Nytt regeringsuppdrag för Trafikverket

Trafikverket har från regeringen fått i uppdrag att driva samverkan kring förutsättningar för aktiva transporter: ”Trafikverket ska samverka med relevanta aktörer kring förutsättningarna för aktiva transporter. Trafikverkets roll i samverkansarbetet är att genom vägledningar och exempel stödja motsvarande arbete i regioner och kommuner.”  Det här var ett av de önskemål vi framförde när vi besökte […]

Fler beviljade medel till projektet

Under hösten har vi haft glädjen att få tre ansökningar om medel beviljade i projektet. Forte har beviljat forteprojekt ”Effektutvärdering av den skolbaserade interventionen Sustainable Innovation for children trasporting actively (SICTA)” Projektet pågår mellan 2024-2026 och kommer att utvärdera effekten av vår innovation. Högskolan Dalarna är koordinator för projektet. Vinnova har beviljat medel inom utlysningen […]

Ökade aktiva transporter bland barn i fokus på Generation PEP forum 2023

Vikten av att öka de aktiva transporterna bland barn var i fokus under Generation PEP forum 2023. Socialminister Jakob Forssmed, skolminister Lotta Edholm och forskare Anna-Karin Lindqvist framhöll alla vikten av att arbeta mer för att öka de aktiva transporterna och skapa möjligheter för bättre hälsa bland barn och ungdomar. Fotograf Benjamin Hailemariam

Webinarium 3:e oktober kl 12.15 ”Tänk inte på vad som kan hända – tänk på barnen”

Välkommen att lyssna på ett webinarium under Vinnovas innovationsvecka den 3 oktober 2023 12.15-13.00. Där kommer erfarenheter från arbetet med att skapa och sprida en nationell rekommendation gällande barns aktiva resor och hur en barnkonsekvensanalys kan ge nya perspektiv presenteras. Forskare från Luleå tekniska universitet och representant från Generation Pep delar med sig av den […]

Forskare och barn lyfter frågan om aktiva skoltransporter hos regeringen

Projektet har fått inbjudan att besöka socialdepartementet och socialminister Jakob Forssmed och diskutera hur regeringen kan arbeta för minska stillastittandet och öka vardagsmotion för våra barn och ungdomar. Anna-Karin Lindqvist LTU och Hans ten Berg Trafikanalys tillsammans med ett 20-tal barn som medverkat i projektet presenterade under 1,5 timme vårt projekt och våra tankar om […]