Rektorsundersökning om aktiva skolresor

Försäkringsbolaget IF och Svenska Cykelstäder genomför en årlig rektorsundersökning angående aktiva skolresor. Resultatet visar att landets rektorer ser ökad trafik och sämre trafiksäkerhet vid skolan som ett problem. https://cykelvanligskola.se/skoltrafikundersokning-2022/

Forskningskonferens SICTA

29-30/8 arrangerade vi en konferens med forskare och doktorander från flera institutioner på LTU, Dalarnas högskola, Göteborgs universitet och VTI. Under konferensen avhandlades både det aktuella forskningsläget och planer för kommande forskning inom området.

Gabriel åkte skidor till skolan under projektet Aktiva skoltransporter

Falu kommun har valt att aktivera sig i projektet Aktiva skoltransporter. Många elever har som ett led i detta valt att gå eller cykla till skolan. Men inte Gabriel Fuhr – han tog skidorna istället! Läs hela artikeln på: https://www.falun.se/utbildning–barnomsorg/nyhetsarkiv—utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv—utbildning-och-barnomsorg/2022-04-25-gabriel-akte-skidor-till-skolan-under-projektet-aktiva-skoltransporter.html

SICTA presenteras på Sweden Innovation Days

Välkommen till vår presentation den 18/1 09.30-10.30 i https://ltu-se.zoom.us/j/6248071773 på Sweden Innovation Days. “Increased children’s active transport promotes children’s health, independent mobility, road safety and is beneficial for the environment. In this seminar we share knowledge on how our innovation built on empowerment and gamification can achieve this goal.” Om du inte hört talas om […]

Parkera bilen och utforska alternativen – en pod skapad av Vinnova kring vårt projekt

För att nå klimatmålen för transportsektorn räcker det inte med tekniska lösningar som elektrifiering och förnybara bränslen. Vi behöver också förändra våra beteenden för att resandet ska bli hållbart. Hur ska det gå till? Poden finns att lyssna på i alla vanliga poddspelare och ligger även på Vinnovas webbplats: Parkera bilen och utforska alternativen | […]

Från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant – skapa nya normer kring aktiva skoltransporter

Projektet aktiva skoltransporter har fått ytterligare beviljade medel under två år framöver från Vinnova i utlysningen ”Förändrade Resvanor – hållbar mobilitet- undersök, utveckla och testa beteendeförändrande lösningar som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor”. Vi vill ändra de sociala normerna kring aktiva transporter för barn genom att flytta fokus från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant. Det […]