Material för kommunkampanj

Här hittar ni filmer och kampanjmaterial som är fritt för kommuner att använda i sina kampanjer för att öka de aktiva skolresorna. Luleå kommun har använt sig av denna kampanj i sociala medier. De la in föjande text tillsammans med filmerna.”Alla barn har rätt till ett friskare och mer hälsosamt liv, något de kan få […]

Webinarium ”Barnens rätt till rörelse”

Vårt projekt presenteras på webinarium. Stillasittandet gör svenska barn sjuka. Har du makt att påverka något barns resvanor i vardagen? Är du själv förälder, föreningsaktiv eller i ditt yrke verksam inom skola, vård, samhällsplanering eller gatuförvaltning och vill bli medveten om hur barns möjligheter till rörelsefrihet påverkas? Den här dagen berättar högaktuella aktörer inom forskning, […]

Stor mediauppmärksamhet för vårt projekt

Vi har fått stor mediauppmärksamhet efter DN-debatt artikeln och sedan vi lanserade den främjande rekommendationen för barns aktiva skolresor. I programmet Efter fem på TV 4 så blev det ett 10 min långt inslag där Anna-Karin Lindqvist och Carolina Kl¨¨uft presenterar vårt arbete. https://www.tv4.se/klipp/va/20473866/2-av-10-barn-ror-sig-tillrackligt-samhallet-har-verkligen-misslyckats I SVT: Ny forskning på LTU: Ängsliga föräldrar gör att barn […]

DN Debatt. ”Sluta skjutsa barnen till skolan – hälsa går före rädsla”

Våra barn blir alltmer stillasittande, vilket får livslånga konsekvenser. En av de enklaste lösningarna står föräldrar i vägen för – på grund av rädsla. Föräldrarnas välvilja är i själva verket ett tydligt hot mot barnens hälsa, både i trafiken och genom livet. Sverige behöver en ny nationell rekommendation för aktiva skolresor, skriver åtta forskare och […]

Rektorsundersökning om aktiva skolresor

Försäkringsbolaget IF och Svenska Cykelstäder genomför en årlig rektorsundersökning angående aktiva skolresor. Resultatet visar att landets rektorer ser ökad trafik och sämre trafiksäkerhet vid skolan som ett problem. https://cykelvanligskola.se/skoltrafikundersokning-2022/

Forskningskonferens SICTA

29-30/8 arrangerade vi en konferens med forskare och doktorander från flera institutioner på LTU, Dalarnas högskola, Göteborgs universitet och VTI. Under konferensen avhandlades både det aktuella forskningsläget och planer för kommande forskning inom området.