Barnen är inte problemet – så ökar vi barns cykling

Cykelfrämjandet har tillsammans med forskare skapat en brochyr för att öka barns cykling. Barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite och en del för att öka den fysiska aktiviteten är att öka de aktiva transporterna till skola, förskola och fritidsaktiviteter för barn. Hämta brochyren på: https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2020/08/barnen-ar-inte-problemet.pdf

SICTA 2.0 anordnar en internationell konferens ACTIWE med deltagare från USA, Spanien, Finland och Sverige

Den 10/2-2021 anordnar SICTA 2.0 konferansen The International conference on Active Commuting and Technology Interventions Within Environment ”ACTIWE” kring ämnet aktiva transporter, barn, gamification och interventioner i skolan. De 18 presentatörerna kommer från University of Texas, Austin USA; University of Granada, Spain; LIKES, Finland; Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet, Sverige Länk till inbjudan https://www.ltu.se/cms_fs/1.205484!/file/ACTIWE%20invitation.pdf