Gabriel åkte skidor till skolan under projektet Aktiva skoltransporter

Falu kommun har valt att aktivera sig i projektet Aktiva skoltransporter. Många elever har som ett led i detta valt att gå eller cykla till skolan. Men inte Gabriel Fuhr – han tog skidorna istället! Läs hela artikeln på: https://www.falun.se/utbildning–barnomsorg/nyhetsarkiv—utbildning-och-barnomsorg/nyhetsarkiv—utbildning-och-barnomsorg/2022-04-25-gabriel-akte-skidor-till-skolan-under-projektet-aktiva-skoltransporter.html

SICTA presenteras på Sweden Innovation Days

Välkommen till vår presentation den 18/1 09.30-10.30 i https://ltu-se.zoom.us/j/6248071773 på Sweden Innovation Days. “Increased children’s active transport promotes children’s health, independent mobility, road safety and is beneficial for the environment. In this seminar we share knowledge on how our innovation built on empowerment and gamification can achieve this goal.” Om du inte hört talas om […]

Parkera bilen och utforska alternativen – en pod skapad av Vinnova kring vårt projekt

För att nå klimatmålen för transportsektorn räcker det inte med tekniska lösningar som elektrifiering och förnybara bränslen. Vi behöver också förändra våra beteenden för att resandet ska bli hållbart. Hur ska det gå till? Poden finns att lyssna på i alla vanliga poddspelare och ligger även på Vinnovas webbplats: Parkera bilen och utforska alternativen | […]

Från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant – skapa nya normer kring aktiva skoltransporter

Projektet aktiva skoltransporter har fått ytterligare beviljade medel under två år framöver från Vinnova i utlysningen ”Förändrade Resvanor – hållbar mobilitet- undersök, utveckla och testa beteendeförändrande lösningar som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor”. Vi vill ändra de sociala normerna kring aktiva transporter för barn genom att flytta fokus från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant. Det […]

Barnen är inte problemet – så ökar vi barns cykling

Cykelfrämjandet har tillsammans med forskare skapat en brochyr för att öka barns cykling. Barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite och en del för att öka den fysiska aktiviteten är att öka de aktiva transporterna till skola, förskola och fritidsaktiviteter för barn. Hämta brochyren på: https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2020/08/barnen-ar-inte-problemet.pdf

SICTA 2.0 anordnar en internationell konferens ACTIWE med deltagare från USA, Spanien, Finland och Sverige

Den 10/2-2021 anordnar SICTA 2.0 konferansen The International conference on Active Commuting and Technology Interventions Within Environment ”ACTIWE” kring ämnet aktiva transporter, barn, gamification och interventioner i skolan. De 18 presentatörerna kommer från University of Texas, Austin USA; University of Granada, Spain; LIKES, Finland; Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet, Sverige Länk till inbjudan https://www.ltu.se/cms_fs/1.205484!/file/ACTIWE%20invitation.pdf